Våra tjänster

  • Utfärda Airworthiness Review Certificate (ARC) efter fysisk inspektion av ert luftfartyg och tillhörande dokumentation.
  • Upprätta Underhållsprogram (AMP) för ert luftfartyg enligt tillverkarens manualer och myndighetens regelverk och direktiv.
  • Bevaka luftvärdigheten av ert luftfartyg enligt överenskommelse via avtal (CAM-kontrakt).
  • Assisterar ägare/operatörer vid inköp och import av flygplan och säkerställa att luftfartyget är luftvärdigt och att alla underhållsåtgärder är utförda.